Ontdek Qwoater
en Loket.nl

Met de koppeling tussen Qwoater en Loket.nl.nl kun jij al je document gerelateerde werkzaamheden nog meer vereenvoudigen en versnellen. Deze koppeling stelt je in staat om eenvoudig en veilig HR-dossiers te onderhouden en samen te werken met je salarisverwerker. Qwoater helpt je hierbij door middel van een centrale cloud oplossing voor al jouw HR-documenten en je zakelijke dossiers.

Ontdek de koppeling tussen Qwoater en Loket.nl

ontdek qwoater en loket header

Webinar online personeelsdossier

We hebben een webinar voor je beschikbaar over het online personeelsdossier. Bekijk de webinar nu.

Wat zijn de voordelen van een
koppeling tussen Qwoater en Loket.nl.nl?

Veilig en eenvoudig

De koppeling tussen Qwoater en Loket.nl.nl stelt je in staat om eenvoudig en veilig HR-dossiers te onderhouden. Het delen van en samenwerken op dossiers via Qwoater is een veilige manier van werken. Zo beperken we de risico’s op ongeoorloofde toegang, en helpen we je om te voldoen aan de meest recente wetgeving.

Samenwerken met je salarisverwerker

De koppeling maakt het mogelijk om op een efficiënte en veilige manier samen te werken met je salarisverwerker. Je hoeft geen e-mails met gevoelige documenten uit te wisselen en werkt samen in hetzelfde dossier.

Qwoater

Via de salarisverwerker krijg je ook de applicatie van Qwoater tot je beschikking. Deze applicatie maakt het opbouwen en onderhouden van gestructureerde dossiers makkelijker dan ooit. Zo houd jij de controle over jouw dossiers en krijg je veel document-functionaliteit beschikbaar die rechtstreeks vanuit Loket.nl.nl niet beschikbaar is.

Twee ingangen

Je HR-documenten zijn zowel benaderbaar vanuit Loket.nl als Qwoater, doordat beide ingangen naar dezelfde documenten kijken. Dit maakt het mogelijk om eenvoudig te werken op dezelfde documenten onafhankelijk van de toegang die je prefereert via Loket.nl.nl of Qwoater.

“Personeelsdossiers die goed beveiligd zijn en geïntegreerd in de software van Loket.nl.nl: een gouden combinatie. Wij bieden de dossiervorming standaard aan in onze dienstverlening en dit wordt door werkgevers zeer op prijs gesteld”.

Francina de Mooij,
directeur Via Salaria
qwoater-mockup

Maak het beheren van HR-dossiers makkelijker met Qwoater in combinatie met Loket.nl

Aanmelden
Nieuwsbrief