Responsible Disclosure

Structureren

archiveren

Archiveren

structureren

Delen

delen

Creëren

creëren

Bij Qwoater B.V. vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.
Wij vragen u enkel bevindingen te rapporteren met betrekking tot onze eigen Qwoater applicaties (direct.qwoater.nl, rapporten.qwoater.nl, reports.qwoater.com). De Qwoater websites (qwoater.nl) en daarmee WordPress gerelateerde bevindingen, en bevindingen ten aanzien van aan Qwoater gekoppelde systemen vallen buiten de scope van deze responsible disclosure.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te mailen naar support@qwoater.nl
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan
   nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of
   aanpassen,
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke
   gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering,
   distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel
   mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen
   systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere
   kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

 

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en
  een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische
  stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet
  zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke
  verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam
  vermelden als de ontdekker, en
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons
  nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte en type van de beloning bepalen wij
  aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag
betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Aanmelden
Nieuwsbrief